Đang tải...

Itasha "Love Live!" Nissan Silvia S15 Vertex 0.1

D01fde 20160720161007 1
D0278d 20160720155122 1
F85ab5 20160720155131 1
8e6522 3
8e6522 4
8e6522 5

398

Itasha "Love Live!" Nissan Silvia S15 Vertex V0.1
ラブライブ! Nissan Silvia S15 Vertex V0.1

Nissan Silvia S15 Vertex
https://www.gta5-mods.com/vehicles/nissan-silvia-s15-vertex

Install
Texture file :(mods)/x64e.rpf\levels\gta5\vehicles.rpf and replace f620_sign,windowdecal

Known bugs:
A window shines at a dark place

μ’sic forever!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 20 Tháng bảy, 2016
Cập nhật lần cuối: 20 Tháng bảy, 2016
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 0.1 (current)

398 tải về , 30 MB
20 Tháng bảy, 2016

7 Bình luận