Đang tải...

LSSD Boat [Add-On] 1.0

2a650b gta5 2018 08 10 12 53 36 302
2a650b gta5 2018 08 10 12 56 25 242
2a650b gta5 2018 08 10 12 52 45 469
2a650b gta5 2018 08 10 12 53 13 424
2a650b gta5 2018 08 10 12 53 53 664
2a650b gta5 2018 08 10 12 54 05 751

64

install
copy the sheriffb dlc file in your mods folder>update>x64>dlcpacks
drop the dispatch.meta in mods>update>update.rpf>common>data
added this line dlcpacks:\sheriffb\ in your dlclist.xml
--
--
MODEL NAME: sheriffboat
--
--
optional dispatch.meta
with dispatch.meta the lssd boat will spawn in blaine county and the lspd boat spawn in los santos
install drop the dispatch.meta in --> mods/update/update.rpf/common/data
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 10 Tháng tám, 2018
Cập nhật lần cuối: 10 Tháng tám, 2018
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

64 tải về , 2 MB
10 Tháng tám, 2018

0 Bình luận