Đang tải...

New jeans for Franklin + Strap Hat 1.1

19.149

I just custom it from Trevor's jeans

Installation
Jeans: x64v\models\\cdimages\streamedpeds_players.rpf\player_one
Hat : x64v\models\\cdimages\streamedpedsprops.rpf\player_one

version 1.1
Fix textures
New hat!!!!!! HOMIESSSS
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 22 Tháng tư, 2017
Cập nhật lần cuối: 22 Tháng tư, 2017
Last Downloaded: 5 hours ago

All Versions

 1.1 (current)

19.149 tải về , 3 MB
22 Tháng tư, 2017

29 Bình luận