Đang tải...
0 đã được like
1 bình luận
0 videos
0 tải lên
0 theo dõi
 • Default

  Hi,,
  why error? i cant use the mode,i used the latest version..
  [14:23:46] CORE: Started thread 'EnhancedNativeTrainer.asi' (0x00007FFDDDC01810), id 34 active 1
  [14:23:46] CORE: Launching main() for 'EnhancedNativeTrainer.asi' (0x00007FFDDDC01810), id 34
  [14:23:47] CORE: An exception occurred while executing 'EnhancedNativeTrainer.asi' (0x00007FFDDDC01810), id 34
  [14:26:06] UNINIT: Unregistering script 'EnhancedNativeTrainer.asi'

  31 Tháng năm, 2021