Đang tải...

Alma Pramac Racing Livery for Ducati V4s 1.0

48ea9c 20200114191932 1
48ea9c 20200114192019 1
48ea9c 20200114192417 1
48ea9c 20200114193330 1
48ea9c 20200114192652 1
8e7dd3 20200114192608 1

1.032

Ducati Panigale V4s Model :
https://www.gta5-mods.com/vehicles/2018-ducati-v4-speciale-add-on-tuning-template
By Joe Garage-MOD (Twatchai)

Installation
Go to (Mod) > Update > x64 > DLCpack > v4sp > dlc.rpf > vehicle.rpf Drag&Drop v4sp.ytd there.

This is my first work, Thank you for download.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 14 Tháng một, 2020
Cập nhật lần cuối: 14 Tháng một, 2020
Last Downloaded: 3 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

1.032 tải về , 30 MB
14 Tháng một, 2020

6 Bình luận