Đang tải...

Amazonas 1.5

612

Build with Map Editor.

Put the file amazonas xml in your GTA5 Directory.

Open with Map Editor, Load Map amazonas

Version 1.5
Added more trees
Added plane crash
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 10 Tháng hai, 2018
Cập nhật lần cuối: 11 Tháng hai, 2018
Last Downloaded: 05 Tháng tư, 2024

All Versions

 1.5 (current)

522 tải về , 50 KB
11 Tháng hai, 2018

 1.0

90 tải về , 50 KB
10 Tháng hai, 2018

12 Bình luận