Đang tải...

GTA5-Mods.com Leaderboard

Cập nhật lần cuối: 05 Tháng bảy, 2018

Top Các nhà tài trợ Người dùng đã quyên góp được nhiều tiền nhất cho những người khác (kể từ ngày 23 tháng tám năm 2015):
Tên đăng nhập Số tiền Tặng (USD)
1 Dark0ne $2,820.00
2 noob2015 $1,202.00
3 rappo $970.00
4 Goldmouth45 $703.05
5 Biggdogg $350.00
6 Chainsm0ker $300.00
7 Southsde04 $245.00
8 mkrizan $238.00
9 Blackout $217.13
10 MallenD1 $212.71
Top Profile Countries Where in the world are 5mods users? These are the countries that the most users listed on their profiles:
Vị trí # of Users
1 United States 7.660
2 United Kingdom 1.408
3 Germany 1.218
4 Brazil 1.170
5 Russia 958
6 Turkey 880
7 Indonesia 702
8 France 693
9 China 607
10 Canada 583
Người dùng theo dõi nhiều nhất Paparazzi cảnh báo! Đây là những người dùng được theo dõi nhiều nhất sau cho các thông báo upload mới:
Tên đăng nhập # Người theo dõi
1 SkylineGTRFreak 1.400
2 jedijosh920 1.381
3 Vans123 1.212
4 Aige 1.013
5 SCRAT 877
6 zQrba 799
7 Rmod Customs 779
8 Gta5KoRn 757
9 y97y 627
10 VIP GROUP 610
Người dùng phổ biến nhất Những người dùng tải lên các tập tin phổ biến nhất, họ có tổng số lần tải về cao nhất trên các tập tin được tải lên:
Tên đăng nhập # Lần tải về
1 crosire 2.837.564
2 MAFINS 2.786.692
3 jedijosh920 2.730.631
4 GooD-NTS 2.339.087
5 Guadmaz 2.328.394
6 sjaak327 2.243.589
7 DireZephyr 2.098.994
8 SCRAT 2.088.867
9 Vans123 1.720.496
10 Aige 1.539.004
Người dùng được yêu thích Những người dùng tải lên các tập tin được yêu mến nhất, họ có tổng cộng cao nhất như đếm trên các tập tin tải lên:
Tên đăng nhập # Yêu thích
1 jedijosh920 29.864
2 SkylineGTRFreak 26.838
3 SCRAT 18.050
4 Vans123 15.226
5 Gta5KoRn 14.931
6 Guadmaz 14.189
7 Aige 13.536
8 zQrba 13.205
9 ImNotMentaL 13.041
10 Rmod Customs 12.413
Most Noteworthy Uploaders These users upload the most noteworthy files, they have the highest bookmark counts on uploaded files:
Tên đăng nhập # of Bookmarks
1 jedijosh920 13.973
2 SkylineGTRFreak 13.313
3 SCRAT 10.428
4 ImNotMentaL 8.071
5 Gta5KoRn 7.212
6 Vans123 6.699
7 Eddlm 6.445
8 Aige 6.433
9 Rmod Customs 6.208
10 Guadmaz 5.663
Most Praiseworthy Uploaders These users upload the most praiseworthy files, they have the highest comment counts on uploaded files:
Tên đăng nhập # of Comments
1 jedijosh920 16.740
2 ImNotMentaL 16.267
3 Guadmaz 16.152
4 MAFINS 12.836
5 SkylineGTRFreak 12.565
6 Vans123 12.438
7 sjaak327 8.724
8 Razed 8.179
9 Gta5KoRn 7.507
10 Eddlm 6.985
Most Followed Files These are the files that have had the most follows for new update notifications:
File # of Followers
1 Script Hook V + Native Trainer 9.009
2 Community Script Hook V .NET 5.031
3 Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] 4.924
4 Simple Trainer for GTA V 4.899
5 Open All Interiors 3.792
6 VisualV 3.128
7 Map Editor 3.073
8 OpenIV 2.778
9 NaturalVision ✪ Remastered 2.756
10 Single Player Apartment 2.699
Most Popular Files These are the most popular files, they have the highest download counts:
File # of Downloads
1 Script Hook V + Native Trainer 5.581.922
2 Community Script Hook V .NET 2.837.564
3 Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] 2.709.369
4 OpenIV 2.331.516
5 Simple Trainer for GTA V 2.241.224
6 100% Game Save 2.098.994
7 Endeavor Mod Menu 1.588.340
8 Enhanced Native Trainer 1.137.934
9 LUA Plugin for Script Hook V 1.013.488
10 Open All Interiors 747.028
Most Liked Files These are the most beloved files, they have the highest total like counts:
File # of Likes
1 Script Hook V + Native Trainer 8.902
2 Simple Trainer for GTA V 5.275
3 Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] 5.097
4 Open All Interiors 4.223
5 Community Script Hook V .NET 4.193
6 Map Editor 3.155
7 VisualV 3.115
8 OpenIV 3.101
9 NaturalVision ✪ Remastered 3.063
10 Single Player Apartment 2.711
Most Noteworthy Files These are the most noteworthy files, they have the highest bookmark counts:
File # of Bookmarks
1 Script Hook V + Native Trainer 3.891
2 Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] 3.076
3 Simple Trainer for GTA V 2.645
4 NaturalVision ✪ Remastered 2.110
5 Community Script Hook V .NET 2.074
6 Open All Interiors 1.990
7 VisualV 1.737
8 Single Player Apartment 1.624
9 Map Editor 1.358
10 Enhanced Native Trainer 1.239
Most Praiseworthy Files These are the most praiseworthy files, they have the highest comment counts:
File # of Comments
1 Script Hook V + Native Trainer 13.293
2 Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] 12.538
3 Simple Trainer for GTA V 8.677
4 NaturalVision ✪ Remastered 8.179
5 Single Player Apartment 7.263
6 Realism Dispatch Enhanced 5.972
7 Map Editor 5.425
8 Enhanced Native Trainer 5.218
9 VisualV 5.216
10 Manual Transmission & Steering Wheel Support 3.938