Đang tải...

GTA5-Mods.com Leaderboard

Cập nhật lần cuối: 3 hours ago

Top Các nhà tài trợ Người dùng đã quyên góp được nhiều tiền nhất cho những người khác (kể từ ngày 23 tháng tám năm 2015):
Tên đăng nhập Số tiền Tặng (USD)
1 noob2015 $1,167.00
2 rappo $970.00
3 Goldmouth45 $385.00
4 Chainsm0ker $300.00
5 Dark0ne $300.00
6 Biggdogg $250.00
7 mkrizan $238.00
8 Blackout $217.13
9 grateful_for_mods $150.00
10 Quantume30 $150.00
Top Profile Countries Where in the world are 5mods users? These are the countries that the most users listed on their profiles:
Vị trí # of Users
1 United States 6.244
2 United Kingdom 1.141
3 Germany 973
4 Brazil 910
5 Russia 757
6 Turkey 728
7 France 562
8 Indonesia 547
9 China 520
10 Canada 479
Người dùng theo dõi nhiều nhất Paparazzi cảnh báo! Đây là những người dùng được theo dõi nhiều nhất sau cho các thông báo upload mới:
Tên đăng nhập # Người theo dõi
1 SkylineGTRFreak 1.228
2 jedijosh920 1.208
3 Vans123 1.097
4 Aige 890
5 zQrba 750
6 Game68240 688
7 Gta5KoRn 594
8 Guadmaz 576
9 Rmod Customs 569
10 VIP GROUP 557
Người dùng phổ biến nhất Những người dùng tải lên các tập tin phổ biến nhất, họ có tổng số lần tải về cao nhất trên các tập tin được tải lên:
Tên đăng nhập # Lần tải về
1 jedijosh920 2.058.426
2 crosire 2.025.704
3 Guadmaz 1.842.119
4 GooD-NTS 1.685.335
5 MAFINS 1.680.746
6 sjaak327 1.523.971
7 DireZephyr 1.489.168
8 Vans123 1.340.292
9 Game68240 1.327.918
10 zQrba 1.140.652
Người dùng được yêu thích Những người dùng tải lên các tập tin được yêu mến nhất, họ có tổng cộng cao nhất như đếm trên các tập tin tải lên:
Tên đăng nhập # Yêu thích
1 jedijosh920 25.724
2 SkylineGTRFreak 21.588
3 Game68240 14.196
4 Vans123 14.027
5 Guadmaz 12.917
6 zQrba 12.437
7 Gta5KoRn 12.137
8 Aige 11.416
9 Rmod Customs 10.385
10 ImNotMentaL 10.036
Most Noteworthy Uploaders These users upload the most noteworthy files, they have the highest bookmark counts on uploaded files:
Tên đăng nhập # of Bookmarks
1 jedijosh920 9.832
2 SkylineGTRFreak 9.061
3 Game68240 6.851
4 ImNotMentaL 5.199
5 Vans123 5.061
6 Gta5KoRn 4.844
7 Aige 4.210
8 Rmod Customs 4.206
9 Guadmaz 4.129
10 Eddlm 3.423
Most Praiseworthy Uploaders These users upload the most praiseworthy files, they have the highest comment counts on uploaded files:
Tên đăng nhập # of Comments
1 Guadmaz 15.701
2 jedijosh920 15.008
3 ImNotMentaL 14.138
4 Vans123 12.279
5 SkylineGTRFreak 10.839
6 MAFINS 10.096
7 _CP_ 9.705
8 sjaak327 6.994
9 Gta5KoRn 6.591
10 Jridah 6.374
Most Followed Files These are the files that have had the most follows for new update notifications:
File # of Followers
1 Script Hook V + Native Trainer 7.755
2 Community Script Hook V .NET 4.178
3 Simple Trainer for GTA V 4.172
4 Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] 3.710
5 Open All Interiors 3.334
6 Map Editor 2.763
7 VisualV 2.532
8 OpenIV 2.345
9 Benny's Motorworks SP 2.246
10 Single Player Apartment 2.231
Most Popular Files These are the most popular files, they have the highest download counts:
File # of Downloads
1 Script Hook V + Native Trainer 4.199.642
2 Community Script Hook V .NET 2.025.704
3 OpenIV 1.679.821
4 Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] 1.621.768
5 Simple Trainer for GTA V 1.523.972
6 100% Game Save 1.489.168
7 Endeavor Mod Menu 1.182.580
8 Enhanced Native Trainer 908.947
9 LUA Plugin for Script Hook V 733.103
10 Open All Interiors 586.563
Most Liked Files These are the most beloved files, they have the highest total like counts:
File # of Likes
1 Script Hook V + Native Trainer 7.813
2 Simple Trainer for GTA V 4.367
3 Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] 3.813
4 Open All Interiors 3.633
5 Community Script Hook V .NET 3.481
6 Map Editor 2.771
7 OpenIV 2.565
8 VisualV 2.507
9 2014 McLaren P1 2.252
10 Benny's Motorworks SP 2.218
Most Noteworthy Files These are the most noteworthy files, they have the highest bookmark counts:
File # of Bookmarks
1 Script Hook V + Native Trainer 2.870
2 Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] 1.965
3 Simple Trainer for GTA V 1.822
4 Community Script Hook V .NET 1.399
5 Open All Interiors 1.331
6 NaturalVision ✪ Remastered 1.246
7 VisualV 1.212
8 Single Player Apartment 1.101
9 Map Editor 993
10 mpsmuggler in SP 893
Most Praiseworthy Files These are the most praiseworthy files, they have the highest comment counts:
File # of Comments
1 Script Hook V + Native Trainer 12.353
2 Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] 9.804
3 Simple Trainer for GTA V 6.994
4 Single Player Apartment 6.467
5 NaturalVision ✪ Remastered 5.871
6 Realism Dispatch Enhanced 5.505
7 Map Editor 5.209
8 VisualV 4.672
9 Enhanced Native Trainer 3.429
10 IVPack - GTA IV vehicles in GTA V [FINAL] 3.290