Đang tải...

GTA5-Mods.com Leaderboard

Cập nhật lần cuối: 02 Tháng mười, 2018

Top Các nhà tài trợ Người dùng đã quyên góp được nhiều tiền nhất cho những người khác (kể từ ngày 23 tháng tám năm 2015):
Tên đăng nhập Số tiền Tặng (USD)
1 Dark0ne $2,910.00
2 noob2015 $1,202.00
3 rappo $970.00
4 Goldmouth45 $703.05
5 Biggdogg $350.00
6 Chainsm0ker $300.00
7 Philippe $258.00
8 Southsde04 $245.00
9 mkrizan $238.00
10 Blackout $217.13
Top Profile Countries Where in the world are 5mods users? These are the countries that the most users listed on their profiles:
Vị trí # of Users
1 United States 8.135
2 United Kingdom 1.508
3 Germany 1.282
4 Brazil 1.230
5 Russia 1.027
6 Turkey 907
7 France 745
8 Indonesia 736
9 China 625
10 Canada 620
Người dùng theo dõi nhiều nhất Paparazzi cảnh báo! Đây là những người dùng được theo dõi nhiều nhất sau cho các thông báo upload mới:
Tên đăng nhập # Người theo dõi
1 SkylineGTRFreak 1.463
2 jedijosh920 1.437
3 Vans123 1.235
4 Aige 1.058
5 SCRAT 926
6 Rmod Customs 814
7 zQrba 812
8 Gta5KoRn 789
9 y97y 643
10 ImNotMentaL 624
Người dùng phổ biến nhất Những người dùng tải lên các tập tin phổ biến nhất, họ có tổng số lần tải về cao nhất trên các tập tin được tải lên:
Tên đăng nhập # Lần tải về
1 crosire 3.079.177
2 MAFINS 3.064.233
3 jedijosh920 2.935.724
4 GooD-NTS 2.531.782
5 sjaak327 2.484.663
6 Guadmaz 2.457.223
7 SCRAT 2.356.138
8 DireZephyr 2.253.439
9 Vans123 1.828.192
10 Aige 1.663.559
Người dùng được yêu thích Những người dùng tải lên các tập tin được yêu mến nhất, họ có tổng cộng cao nhất như đếm trên các tập tin tải lên:
Tên đăng nhập # Yêu thích
1 jedijosh920 31.555
2 SkylineGTRFreak 28.876
3 SCRAT 19.068
4 Vans123 15.594
5 Gta5KoRn 15.587
6 Guadmaz 14.498
7 Aige 14.298
8 ImNotMentaL 13.592
9 zQrba 13.392
10 Rmod Customs 12.781
Most Noteworthy Uploaders These users upload the most noteworthy files, they have the highest bookmark counts on uploaded files:
Tên đăng nhập # of Bookmarks
1 jedijosh920 15.556
2 SkylineGTRFreak 15.167
3 SCRAT 11.602
4 ImNotMentaL 8.641
5 Gta5KoRn 7.896
6 Vans123 7.208
7 Aige 7.155
8 Eddlm 6.971
9 Rmod Customs 6.666
10 Guadmaz 6.081
Most Praiseworthy Uploaders These users upload the most praiseworthy files, they have the highest comment counts on uploaded files:
Tên đăng nhập # of Comments
1 jedijosh920 17.615
2 ImNotMentaL 16.488
3 Guadmaz 16.256
4 SkylineGTRFreak 13.579
5 MAFINS 13.390
6 Vans123 12.519
7 sjaak327 9.586
8 _CP_ 9.151
9 Razed 8.529
10 Gta5KoRn 7.661
Most Followed Files These are the files that have had the most follows for new update notifications:
File # of Followers
1 Script Hook V + Native Trainer 9.361
2 Community Script Hook V .NET 5.225
3 Simple Trainer for GTA V 5.184
4 Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] 5.175
5 Open All Interiors 3.944
6 VisualV 3.298
7 Map Editor 3.149
8 NaturalVision ✪ Remastered 2.948
9 OpenIV 2.870
10 Single Player Apartment [Deprecated] 2.750
Most Popular Files These are the most popular files, they have the highest download counts:
File # of Downloads
1 Script Hook V + Native Trainer 5.986.831
2 Community Script Hook V .NET 3.079.177
3 Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] 2.982.613
4 OpenIV 2.523.655
5 Simple Trainer for GTA V 2.481.694
6 100% Game Save 2.253.439
7 Endeavor Mod Menu 1.689.217
8 Enhanced Native Trainer 1.193.106
9 LUA Plugin for Script Hook V 1.099.467
10 Enhanced Native Trainer 850.650
Most Liked Files These are the most beloved files, they have the highest total like counts:
File # of Likes
1 Script Hook V + Native Trainer 9.246
2 Simple Trainer for GTA V 5.568
3 Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] 5.380
4 Community Script Hook V .NET 4.380
5 Open All Interiors 4.380
6 VisualV 3.303
7 NaturalVision ✪ Remastered 3.281
8 Map Editor 3.252
9 OpenIV 3.207
10 Single Player Apartment [Deprecated] 2.784
Most Noteworthy Files These are the most noteworthy files, they have the highest bookmark counts:
File # of Bookmarks
1 Script Hook V + Native Trainer 4.223
2 Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] 3.362
3 Simple Trainer for GTA V 2.929
4 NaturalVision ✪ Remastered 2.311
5 Community Script Hook V .NET 2.291
6 Open All Interiors 2.203
7 VisualV 1.905
8 Single Player Apartment [Deprecated] 1.703
9 Map Editor 1.449
10 Enhanced Native Trainer 1.395
Most Praiseworthy Files These are the most praiseworthy files, they have the highest comment counts:
File # of Comments
1 Script Hook V + Native Trainer 13.640
2 Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] 13.090
3 Simple Trainer for GTA V 9.539
4 NaturalVision ✪ Remastered 8.529
5 Single Player Apartment [Deprecated] 7.309
6 Realism Dispatch Enhanced 6.037
7 Enhanced Native Trainer 5.774
8 Map Editor 5.489
9 VisualV 5.349
10 Gameconfig (1.0.1493.0) for Limitless Vehicles & Personal Save Game 4.138