Đang tải...

GTA5-Mods.com Leaderboard

Cập nhật lần cuối: 04 Tháng tư, 2018

Top Các nhà tài trợ Người dùng đã quyên góp được nhiều tiền nhất cho những người khác (kể từ ngày 23 tháng tám năm 2015):
Tên đăng nhập Số tiền Tặng (USD)
1 Dark0ne $2,280.00
2 noob2015 $1,202.00
3 rappo $970.00
4 Goldmouth45 $693.05
5 Chainsm0ker $300.00
6 Biggdogg $295.00
7 Southsde04 $245.00
8 mkrizan $238.00
9 Blackout $217.13
10 Hueva $200.00
Top Profile Countries Where in the world are 5mods users? These are the countries that the most users listed on their profiles:
Vị trí # of Users
1 United States 7.096
2 United Kingdom 1.326
3 Germany 1.151
4 Brazil 1.088
5 Russia 904
6 Turkey 836
7 Indonesia 664
8 France 652
9 China 578
10 Canada 550
Người dùng theo dõi nhiều nhất Paparazzi cảnh báo! Đây là những người dùng được theo dõi nhiều nhất sau cho các thông báo upload mới:
Tên đăng nhập # Người theo dõi
1 jedijosh920 1.337
2 SkylineGTRFreak 1.329
3 Vans123 1.183
4 Aige 975
5 SCRAT 820
6 zQrba 785
7 Rmod Customs 732
8 Gta5KoRn 721
9 Guadmaz 602
10 y97y 599
Người dùng phổ biến nhất Những người dùng tải lên các tập tin phổ biến nhất, họ có tổng số lần tải về cao nhất trên các tập tin được tải lên:
Tên đăng nhập # Lần tải về
1 crosire 2.589.053
2 jedijosh920 2.533.992
3 MAFINS 2.463.834
4 Guadmaz 2.187.691
5 GooD-NTS 2.133.649
6 sjaak327 2.042.732
7 DireZephyr 1.915.492
8 SCRAT 1.836.709
9 Vans123 1.621.368
10 Aige 1.404.417
Người dùng được yêu thích Những người dùng tải lên các tập tin được yêu mến nhất, họ có tổng cộng cao nhất như đếm trên các tập tin tải lên:
Tên đăng nhập # Yêu thích
1 jedijosh920 28.795
2 SkylineGTRFreak 24.979
3 SCRAT 16.973
4 Vans123 15.176
5 Gta5KoRn 14.164
6 Guadmaz 13.808
7 zQrba 12.981
8 Aige 12.922
9 ImNotMentaL 12.409
10 Rmod Customs 11.963
Most Noteworthy Uploaders These users upload the most noteworthy files, they have the highest bookmark counts on uploaded files:
Tên đăng nhập # of Bookmarks
1 jedijosh920 12.825
2 SkylineGTRFreak 11.905
3 SCRAT 9.199
4 ImNotMentaL 7.361
5 Gta5KoRn 6.522
6 Vans123 6.337
7 Rmod Customs 5.720
8 Aige 5.686
9 Eddlm 5.505
10 Guadmaz 5.254
Most Praiseworthy Uploaders These users upload the most praiseworthy files, they have the highest comment counts on uploaded files:
Tên đăng nhập # of Comments
1 jedijosh920 16.258
2 Guadmaz 16.035
3 ImNotMentaL 15.847
4 Vans123 12.620
5 MAFINS 12.441
6 SkylineGTRFreak 11.968
7 _CP_ 8.689
8 sjaak327 8.576
9 Razed 7.577
10 Gta5KoRn 7.242
Most Followed Files These are the files that have had the most follows for new update notifications:
File # of Followers
1 Script Hook V + Native Trainer 8.790
2 Community Script Hook V .NET 4.831
3 Simple Trainer for GTA V 4.756
4 Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] 4.669
5 Open All Interiors 3.651
6 Map Editor 2.979
7 VisualV 2.969
8 OpenIV 2.667
9 Single Player Apartment 2.612
10 NaturalVision ✪ Remastered 2.499
Most Popular Files These are the most popular files, they have the highest download counts:
File # of Downloads
1 Script Hook V + Native Trainer 5.173.858
2 Community Script Hook V .NET 2.589.053
3 Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] 2.391.768
4 OpenIV 2.126.676
5 Simple Trainer for GTA V 2.041.004
6 100% Game Save 1.915.492
7 Endeavor Mod Menu 1.486.915
8 Enhanced Native Trainer 1.072.986
9 LUA Plugin for Script Hook V 928.571
10 Open All Interiors 689.965
Most Liked Files These are the most beloved files, they have the highest total like counts:
File # of Likes
1 Script Hook V + Native Trainer 8.649
2 Simple Trainer for GTA V 5.073
3 Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] 4.825
4 Open All Interiors 4.037
5 Community Script Hook V .NET 4.008
6 Map Editor 3.031
7 VisualV 2.963
8 OpenIV 2.959
9 NaturalVision ✪ Remastered 2.759
10 Single Player Apartment 2.597
Most Noteworthy Files These are the most noteworthy files, they have the highest bookmark counts:
File # of Bookmarks
1 Script Hook V + Native Trainer 3.650
2 Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] 2.794
3 Simple Trainer for GTA V 2.427
4 Community Script Hook V .NET 1.884
5 NaturalVision ✪ Remastered 1.823
6 Open All Interiors 1.779
7 VisualV 1.567
8 Single Player Apartment 1.487
9 Map Editor 1.247
10 OpenIV 1.096
Most Praiseworthy Files These are the most praiseworthy files, they have the highest comment counts:
File # of Comments
1 Script Hook V + Native Trainer 13.142
2 Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] 12.145
3 Simple Trainer for GTA V 8.531
4 NaturalVision ✪ Remastered 7.577
5 Single Player Apartment 7.140
6 Realism Dispatch Enhanced 5.886
7 Map Editor 5.373
8 VisualV 5.107
9 Enhanced Native Trainer 4.697
10 Manual Transmission & Steering Wheel Support 3.757