Đang tải...

GTA5-Mods.com Leaderboard

Cập nhật lần cuối: 3 ngày trước

Top Các nhà tài trợ Người dùng đã quyên góp được nhiều tiền nhất cho những người khác (kể từ ngày 23 tháng tám năm 2015):
Tên đăng nhập Số tiền Tặng (USD)
1 Dark0ne $3,425.00
2 Ze-Krush $1,233.50
3 noob2015 $1,202.00
4 rappo $970.00
5 racingfreddie $887.50
6 sixdollarshoe $726.00
7 Goldmouth45 $703.05
8 DraftD3ath $647.00
9 Philippe $508.00
10 kaydovee $445.00
Top Profile Countries Where in the world are 5mods users? These are the countries that the most users listed on their profiles:
Vị trí # of Users
1 United States 17.539
2 United Kingdom 1.861
3 Germany 1.583
4 Brazil 1.481
5 Russia 1.266
6 India 1.107
7 Turkey 1.050
8 Indonesia 977
9 France 940
10 Canada 758
Người dùng theo dõi nhiều nhất Paparazzi cảnh báo! Đây là những người dùng được theo dõi nhiều nhất sau cho các thông báo upload mới:
Tên đăng nhập # Người theo dõi
1 jedijosh920 1.650
2 SkylineGTRFreak 1.647
3 Vans123 1.350
4 Aige 1.165
5 SCRAT 1.085
6 Rmod Customs 1.031
7 Gta5KoRn 940
8 zQrba 858
9 ImNotMentaL 745
10 y97y 736
Người dùng phổ biến nhất Những người dùng tải lên các tập tin phổ biến nhất, họ có tổng số lần tải về cao nhất trên các tập tin được tải lên:
Tên đăng nhập # Lần tải về
1 MAFINS 4.376.289
2 crosire 4.222.550
3 jedijosh920 3.799.004
4 sjaak327 3.611.840
5 GooD-NTS 3.411.028
6 SCRAT 3.304.507
7 DireZephyr 2.976.573
8 Guadmaz 2.970.391
9 Vans123 2.285.703
10 Gta5KoRn 2.254.669
Người dùng được yêu thích Những người dùng tải lên các tập tin được yêu mến nhất, họ có tổng cộng cao nhất như đếm trên các tập tin tải lên:
Tên đăng nhập # Yêu thích
1 jedijosh920 36.364
2 SkylineGTRFreak 30.541
3 SCRAT 21.993
4 Gta5KoRn 18.692
5 Vans123 17.743
6 ImNotMentaL 16.972
7 Aige 16.221
8 Rmod Customs 15.921
9 Guadmaz 15.561
10 zQrba 14.130
Most Noteworthy Uploaders These users upload the most noteworthy files, they have the highest bookmark counts on uploaded files:
Tên đăng nhập # of Bookmarks
1 jedijosh920 21.033
2 SkylineGTRFreak 18.672
3 SCRAT 15.076
4 ImNotMentaL 12.098
5 Gta5KoRn 11.086
6 Rmod Customs 9.544
7 Vans123 9.487
8 Eddlm 9.474
9 Aige 9.453
10 Guadmaz 7.480
Most Praiseworthy Uploaders These users upload the most praiseworthy files, they have the highest comment counts on uploaded files:
Tên đăng nhập # of Comments
1 jedijosh920 19.314
2 ImNotMentaL 18.957
3 Guadmaz 16.611
4 MAFINS 15.552
5 SkylineGTRFreak 13.488
6 Vans123 13.146
7 sjaak327 11.394
8 _CP_ 9.884
9 Razed 9.729
10 Gta5KoRn 8.354
Most Followed Files These are the files that have had the most follows for new update notifications:
File # of Followers
1 Script Hook V + Native Trainer 10.538
2 Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] 6.077
3 Community Script Hook V .NET 5.952
4 Simple Trainer for GTA V 5.896
5 Open All Interiors 4.355
6 VisualV 3.752
7 NaturalVision ✪ Remastered 3.637
8 Map Editor 3.377
9 OpenIV 3.245
10 [Deprecated] Single Player Apartment 2.871
Most Popular Files These are the most popular files, they have the highest download counts:
File # of Downloads
1 Script Hook V + Native Trainer 7.775.279
2 Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] 4.278.685
3 Community Script Hook V .NET 4.222.550
4 Simple Trainer for GTA V 3.605.330
5 OpenIV 3.400.773
6 100% Game Save 2.976.573
7 Endeavor Mod Menu 2.043.161
8 LUA Plugin for Script Hook V 1.514.646
9 Enhanced Native Trainer 1.413.338
10 Enhanced Native Trainer 1.399.674
Most Liked Files These are the most beloved files, they have the highest total like counts:
File # of Likes
1 Script Hook V + Native Trainer 10.432
2 Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] 6.536
3 Simple Trainer for GTA V 6.533
4 Community Script Hook V .NET 5.105
5 Open All Interiors 4.971
6 NaturalVision ✪ Remastered 4.250
7 VisualV 3.885
8 OpenIV 3.665
9 Map Editor 3.599
10 [Deprecated] Single Player Apartment 2.997
Most Noteworthy Files These are the most noteworthy files, they have the highest bookmark counts:
File # of Bookmarks
1 Script Hook V + Native Trainer 5.352
2 Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] 4.433
3 Simple Trainer for GTA V 3.981
4 NaturalVision ✪ Remastered 3.251
5 Community Script Hook V .NET 3.031
6 Open All Interiors 2.961
7 VisualV 2.491
8 [Deprecated] Single Player Apartment 2.005
9 Enhanced Native Trainer 1.909
10 Gameconfig (1.0.1737.0) for Limitless Vehicles 1.881
Most Praiseworthy Files These are the most praiseworthy files, they have the highest comment counts:
File # of Comments
1 Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] 15.244
2 Script Hook V + Native Trainer 14.899
3 Simple Trainer for GTA V 11.266
4 NaturalVision ✪ Remastered 9.729
5 Enhanced Native Trainer 7.532
6 [Deprecated] Single Player Apartment 7.432
7 Realism Dispatch Enhanced 6.292
8 Map Editor 5.717
9 VisualV 5.655
10 Gameconfig (1.0.1737.0) for Limitless Vehicles 5.032