Đang tải...

GTA5-Mods.com Leaderboard

Cập nhật lần cuối: 6 ngày trước

Top Các nhà tài trợ Người dùng đã quyên góp được nhiều tiền nhất cho những người khác (kể từ ngày 23 tháng tám năm 2015):
Tên đăng nhập Số tiền Tặng (USD)
1 rappo $970.00
2 noob2015 $892.00
3 Chainsm0ker $300.00
4 mkrizan $238.00
5 Blackout $217.13
6 grateful_for_mods $150.00
7 Quantume30 $150.00
8 kenjioshi $140.00
9 icebox84 $101.00
10 dmarbury $100.00
Top Profile Countries Where in the world are 5mods users? These are the countries that the most users listed on their profiles:
Vị trí # of Users
1 United States 5.865
2 United Kingdom 1.075
3 Germany 926
4 Brazil 843
5 Russia 703
6 Turkey 694
7 France 525
8 Indonesia 504
9 China 494
10 Canada 460
Người dùng theo dõi nhiều nhất Paparazzi cảnh báo! Đây là những người dùng được theo dõi nhiều nhất sau cho các thông báo upload mới:
Tên đăng nhập # Người theo dõi
1 SkylineGTRFreak 1.188
2 jedijosh920 1.149
3 Vans123 1.046
4 Aige 859
5 zQrba 742
6 Game68240 620
7 Guadmaz 566
8 Gta5KoRn 556
9 VIP GROUP 550
10 YCA-RE 527
Người dùng phổ biến nhất Những người dùng tải lên các tập tin phổ biến nhất, họ có tổng số lần tải về cao nhất trên các tập tin được tải lên:
Tên đăng nhập # Lần tải về
1 jedijosh920 1.868.909
2 crosire 1.838.191
3 Guadmaz 1.703.991
4 GooD-NTS 1.513.873
5 MAFINS 1.429.715
6 sjaak327 1.361.375
7 DireZephyr 1.347.415
8 Vans123 1.202.692
9 Game68240 1.140.350
10 zQrba 1.082.809
Người dùng được yêu thích Những người dùng tải lên các tập tin được yêu mến nhất, họ có tổng cộng cao nhất như đếm trên các tập tin tải lên:
Tên đăng nhập # Yêu thích
1 jedijosh920 23.895
2 SkylineGTRFreak 20.267
3 Vans123 13.156
4 Game68240 13.016
5 Guadmaz 12.533
6 zQrba 12.201
7 Gta5KoRn 11.457
8 Aige 10.679
9 ImNotMentaL 9.226
10 Rmod Customs 9.117
Most Noteworthy Uploaders These users upload the most noteworthy files, they have the highest bookmark counts on uploaded files:
Tên đăng nhập # of Bookmarks
1 jedijosh920 8.289
2 SkylineGTRFreak 8.085
3 Game68240 5.970
4 ImNotMentaL 4.452
5 Vans123 4.378
6 Gta5KoRn 4.279
7 Guadmaz 3.714
8 Aige 3.680
9 Rmod Customs 3.402
10 Eddlm 2.830
Most Praiseworthy Uploaders These users upload the most praiseworthy files, they have the highest comment counts on uploaded files:
Tên đăng nhập # of Comments
1 Guadmaz 15.592
2 jedijosh920 14.285
3 ImNotMentaL 13.367
4 Vans123 11.855
5 SkylineGTRFreak 10.445
6 MAFINS 9.319
7 _CP_ 9.178
8 sjaak327 6.764
9 Gta5KoRn 6.334
10 Jridah 6.319
Most Followed Files These are the files that have had the most follows for new update notifications:
File # of Followers
1 Script Hook V + Native Trainer 7.314
2 Simple Trainer for GTA V 3.961
3 Community Script Hook V .NET 3.954
4 Menyoo PC [Single-player trainer mod] 3.396
5 Open All Interiors 3.212
6 Map Editor 2.680
7 VisualV 2.314
8 OpenIV 2.260
9 Benny's Motorworks SP 2.223
10 Single Player Apartment 2.137
Most Popular Files These are the most popular files, they have the highest download counts:
File # of Downloads
1 Script Hook V + Native Trainer 3.842.325
2 Community Script Hook V .NET 1.838.191
3 OpenIV 1.509.010
4 Menyoo PC [Single-player trainer mod] 1.376.172
5 Simple Trainer for GTA V 1.361.376
6 100% Game Save 1.347.415
7 Endeavor Mod Menu 1.067.108
8 Enhanced Native Trainer 840.231
9 LUA Plugin for Script Hook V 661.762
10 Open All Interiors 548.338
Most Liked Files These are the most beloved files, they have the highest total like counts:
File # of Likes
1 Script Hook V + Native Trainer 7.414
2 Simple Trainer for GTA V 4.104
3 Open All Interiors 3.481
4 Menyoo PC [Single-player trainer mod] 3.471
5 Community Script Hook V .NET 3.294
6 Map Editor 2.653
7 OpenIV 2.477
8 VisualV 2.295
9 Benny's Motorworks SP 2.167
10 2014 McLaren P1 2.162
Most Noteworthy Files These are the most noteworthy files, they have the highest bookmark counts:
File # of Bookmarks
1 Script Hook V + Native Trainer 2.564
2 Menyoo PC [Single-player trainer mod] 1.671
3 Simple Trainer for GTA V 1.617
4 Community Script Hook V .NET 1.260
5 Open All Interiors 1.173
6 VisualV 1.051
7 Single Player Apartment 986
8 Map Editor 880
9 NaturalVision ✪ Photorealistic GTA V 837
10 Benny's Motorworks SP 830
Most Praiseworthy Files These are the most praiseworthy files, they have the highest comment counts:
File # of Comments
1 Script Hook V + Native Trainer 12.002
2 Menyoo PC [Single-player trainer mod] 9.029
3 Simple Trainer for GTA V 6.764
4 Single Player Apartment 6.210
5 Map Editor 5.155
6 Realism Dispatch Enhanced 5.111
7 VisualV 4.507
8 NaturalVision ✪ Photorealistic GTA V 4.243
9 IVPack - GTA IV vehicles in GTA V 3.073
10 Benny's Motorworks SP 3.020