Đang tải...

GTA5-Mods.com Leaderboard

Cập nhật lần cuối: 03 Tháng mười một, 2017

Top Các nhà tài trợ Người dùng đã quyên góp được nhiều tiền nhất cho những người khác (kể từ ngày 23 tháng tám năm 2015):
Tên đăng nhập Số tiền Tặng (USD)
1 noob2015 $1,167.00
2 rappo $970.00
3 Dark0ne $800.00
4 Goldmouth45 $402.00
5 Chainsm0ker $300.00
6 Biggdogg $295.00
7 mkrizan $238.00
8 Blackout $217.13
9 Southsde04 $195.00
10 grateful_for_mods $150.00
Top Profile Countries Where in the world are 5mods users? These are the countries that the most users listed on their profiles:
Vị trí # of Users
1 United States 6.453
2 United Kingdom 1.183
3 Germany 1.003
4 Brazil 948
5 Russia 802
6 Turkey 742
7 France 581
8 Indonesia 575
9 China 534
10 Canada 491
Người dùng theo dõi nhiều nhất Paparazzi cảnh báo! Đây là những người dùng được theo dõi nhiều nhất sau cho các thông báo upload mới:
Tên đăng nhập # Người theo dõi
1 SkylineGTRFreak 1.249
2 jedijosh920 1.237
3 Vans123 1.118
4 Aige 915
5 zQrba 758
6 SCRAT 723
7 Rmod Customs 628
8 Gta5KoRn 618
9 Guadmaz 580
10 VIP GROUP 566
Người dùng phổ biến nhất Những người dùng tải lên các tập tin phổ biến nhất, họ có tổng số lần tải về cao nhất trên các tập tin được tải lên:
Tên đăng nhập # Lần tải về
1 jedijosh920 2.166.192
2 crosire 2.146.444
3 Guadmaz 1.924.001
4 MAFINS 1.832.074
5 GooD-NTS 1.783.472
6 sjaak327 1.613.684
7 DireZephyr 1.585.377
8 SCRAT 1.457.100
9 Vans123 1.407.886
10 Aige 1.205.495
Người dùng được yêu thích Những người dùng tải lên các tập tin được yêu mến nhất, họ có tổng cộng cao nhất như đếm trên các tập tin tải lên:
Tên đăng nhập # Yêu thích
1 jedijosh920 26.356
2 SkylineGTRFreak 22.209
3 SCRAT 14.913
4 Vans123 14.288
5 Guadmaz 13.095
6 Gta5KoRn 12.658
7 zQrba 12.554
8 Aige 11.907
9 Rmod Customs 10.804
10 ImNotMentaL 10.747
Most Noteworthy Uploaders These users upload the most noteworthy files, they have the highest bookmark counts on uploaded files:
Tên đăng nhập # of Bookmarks
1 jedijosh920 10.338
2 SkylineGTRFreak 9.485
3 SCRAT 7.426
4 ImNotMentaL 5.765
5 Vans123 5.311
6 Gta5KoRn 5.230
7 Rmod Customs 4.675
8 Aige 4.598
9 Guadmaz 4.355
10 Eddlm 3.756
Most Praiseworthy Uploaders These users upload the most praiseworthy files, they have the highest comment counts on uploaded files:
Tên đăng nhập # of Comments
1 Guadmaz 15.791
2 jedijosh920 15.322
3 ImNotMentaL 14.915
4 Vans123 12.396
5 SkylineGTRFreak 11.080
6 MAFINS 10.250
7 _CP_ 9.869
8 sjaak327 7.062
9 Gta5KoRn 6.858
10 Jridah 6.391
Most Followed Files These are the files that have had the most follows for new update notifications:
File # of Followers
1 Script Hook V + Native Trainer 7.858
2 Community Script Hook V .NET 4.279
3 Simple Trainer for GTA V 4.252
4 Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] 3.856
5 Open All Interiors 3.403
6 Map Editor 2.805
7 VisualV 2.629
8 OpenIV 2.415
9 Single Player Apartment 2.358
10 Benny's Motorworks SP 2.263
Most Popular Files These are the most popular files, they have the highest download counts:
File # of Downloads
1 Script Hook V + Native Trainer 4.413.838
2 Community Script Hook V .NET 2.146.444
3 OpenIV 1.777.590
4 Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] 1.770.418
5 Simple Trainer for GTA V 1.613.685
6 100% Game Save 1.585.377
7 Endeavor Mod Menu 1.241.427
8 Enhanced Native Trainer 948.640
9 LUA Plugin for Script Hook V 779.352
10 Open All Interiors 610.049
Most Liked Files These are the most beloved files, they have the highest total like counts:
File # of Likes
1 Script Hook V + Native Trainer 7.920
2 Simple Trainer for GTA V 4.457
3 Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] 3.980
4 Open All Interiors 3.716
5 Community Script Hook V .NET 3.574
6 Map Editor 2.822
7 OpenIV 2.649
8 VisualV 2.592
9 Single Player Apartment 2.323
10 2014 McLaren P1 2.294
Most Noteworthy Files These are the most noteworthy files, they have the highest bookmark counts:
File # of Bookmarks
1 Script Hook V + Native Trainer 2.983
2 Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] 2.099
3 Simple Trainer for GTA V 1.908
4 Community Script Hook V .NET 1.481
5 Open All Interiors 1.431
6 NaturalVision ✪ Remastered 1.385
7 VisualV 1.288
8 Single Player Apartment 1.217
9 Map Editor 1.048
10 mpsmuggler in SP 946
Most Praiseworthy Files These are the most praiseworthy files, they have the highest comment counts:
File # of Comments
1 Script Hook V + Native Trainer 12.444
2 Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] 9.958
3 Simple Trainer for GTA V 7.062
4 Single Player Apartment 6.826
5 NaturalVision ✪ Remastered 6.258
6 Realism Dispatch Enhanced 5.683
7 Map Editor 5.239
8 VisualV 4.771
9 Enhanced Native Trainer 3.722
10 IVPack - GTA IV vehicles in GTA V [FINAL] 3.341