Đang tải...

GTA5-Mods.com Leaderboard

Cập nhật lần cuối: 15 Tháng ba, 2020

Top Các nhà tài trợ Người dùng đã quyên góp được nhiều tiền nhất cho những người khác (kể từ ngày 23 tháng tám năm 2015):
Tên đăng nhập Số tiền Tặng (USD)
1 Dark0ne $4,325.00
2 Ze-Krush $1,233.50
3 noob2015 $1,202.00
4 rappo $970.00
5 racingfreddie $907.50
6 DraftD3ath $731.50
7 sixdollarshoe $726.00
8 Goldmouth45 $703.05
9 kaydovee $655.00
10 Philippe $549.00
Top Profile Countries Where in the world are 5mods users? These are the countries that the most users listed on their profiles:
Vị trí # of Users
1 United States 22.265
2 United Kingdom 2.039
3 Germany 1.724
4 India 1.719
5 Brazil 1.583
6 Russia 1.339
7 Indonesia 1.217
8 Turkey 1.093
9 France 1.024
10 Australia 875
Người dùng theo dõi nhiều nhất Paparazzi cảnh báo! Đây là những người dùng được theo dõi nhiều nhất sau cho các thông báo upload mới:
Tên đăng nhập # Người theo dõi
1 SkylineGTRFreak 1.723
2 jedijosh920 1.700
3 Vans123 1.376
4 Aige 1.190
5 SCRAT 1.139
6 Rmod Customs 1.129
7 Gta5KoRn 987
8 zQrba 870
9 ImNotMentaL 775
10 y97y 761
Người dùng phổ biến nhất Những người dùng tải lên các tập tin phổ biến nhất, họ có tổng số lần tải về cao nhất trên các tập tin được tải lên:
Tên đăng nhập # Lần tải về
1 MAFINS 5.014.660
2 crosire 4.765.138
3 jedijosh920 4.137.728
4 sjaak327 4.101.593
5 GooD-NTS 3.809.442
6 SCRAT 3.693.755
7 DireZephyr 3.268.754
8 Guadmaz 3.172.788
9 Gta5KoRn 2.518.094
10 Vans123 2.461.461
Người dùng được yêu thích Những người dùng tải lên các tập tin được yêu mến nhất, họ có tổng cộng cao nhất như đếm trên các tập tin tải lên:
Tên đăng nhập # Yêu thích
1 jedijosh920 37.538
2 SkylineGTRFreak 30.515
3 SCRAT 22.975
4 Gta5KoRn 19.457
5 Vans123 18.257
6 ImNotMentaL 17.781
7 Rmod Customs 17.248
8 Aige 16.876
9 Guadmaz 15.817
10 Eddlm 14.519
Most Noteworthy Uploaders These users upload the most noteworthy files, they have the highest bookmark counts on uploaded files:
Tên đăng nhập # of Bookmarks
1 jedijosh920 22.801
2 SkylineGTRFreak 19.419
3 SCRAT 16.305
4 ImNotMentaL 13.141
5 Gta5KoRn 12.046
6 Rmod Customs 10.749
7 Eddlm 10.209
8 Aige 10.167
9 Vans123 10.084
10 RsMods 8.057
Most Praiseworthy Uploaders These users upload the most praiseworthy files, they have the highest comment counts on uploaded files:
Tên đăng nhập # of Comments
1 jedijosh920 19.708
2 ImNotMentaL 19.330
3 Guadmaz 16.681
4 MAFINS 15.874
5 Vans123 13.256
6 SkylineGTRFreak 13.212
7 sjaak327 11.844
8 Razed 10.137
9 _CP_ 10.072
10 Gta5KoRn 8.463
Most Followed Files These are the files that have had the most follows for new update notifications:
File # of Followers
1 Script Hook V + Native Trainer 10.844
2 Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] 6.363
3 Community Script Hook V .NET 6.180
4 Simple Trainer for GTA V 6.115
5 Open All Interiors 4.463
6 NaturalVision 3.901
7 VisualV 3.871
8 Map Editor 3.430
9 OpenIV 3.354
10 [Deprecated] Single Player Apartment 2.898
Most Popular Files These are the most popular files, they have the highest download counts:
File # of Downloads
1 Script Hook V + Native Trainer 8.507.734
2 Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] 4.913.622
3 Community Script Hook V .NET 4.765.139
4 Simple Trainer for GTA V 4.093.906
5 OpenIV 3.798.438
6 100% Game Save 3.268.754
7 Endeavor Mod Menu 2.195.225
8 LUA Plugin for Script Hook V 1.703.317
9 Enhanced Native Trainer 1.645.233
10 Enhanced Native Trainer 1.472.991
Most Liked Files These are the most beloved files, they have the highest total like counts:
File # of Likes
1 Script Hook V + Native Trainer 10.814
2 Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] 6.964
3 Simple Trainer for GTA V 6.829
4 Community Script Hook V .NET 5.394
5 Open All Interiors 5.159
6 NaturalVision 4.516
7 VisualV 4.046
8 OpenIV 3.794
9 Map Editor 3.677
10 [Deprecated] Single Player Apartment 3.052
Most Noteworthy Files These are the most noteworthy files, they have the highest bookmark counts:
File # of Bookmarks
1 Script Hook V + Native Trainer 5.748
2 Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] 4.841
3 Simple Trainer for GTA V 4.339
4 NaturalVision 3.506
5 Community Script Hook V .NET 3.314
6 Open All Interiors 3.253
7 VisualV 2.662
8 [Deprecated] Single Player Apartment 2.101
9 Enhanced Native Trainer 2.100
10 Gameconfig (1.0.1868.0) for Limitless Vehicles 2.100
Most Praiseworthy Files These are the most praiseworthy files, they have the highest comment counts:
File # of Comments
1 Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] 15.566
2 Script Hook V + Native Trainer 15.273
3 Simple Trainer for GTA V 11.707
4 NaturalVision 10.107
5 Enhanced Native Trainer 8.231
6 [Deprecated] Single Player Apartment 7.470
7 Realism Dispatch Enhanced 6.396
8 Map Editor 5.751
9 VisualV 5.727
10 Gameconfig (1.0.1868.0) for Limitless Vehicles 5.189