Đang tải...

Modern Wooden House new version

4.375

Modern Wooden House

Installation:
-install map editor
-install menyoo
-drop file into your gta directory
-go to Mount Chiliad!
Load water.xml first!! then load house.xml trough map editor.

Location:
Opposite Michael house.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 13 Tháng bảy, 2017
Cập nhật lần cuối: 01 Tháng chín, 2017
Last Downloaded: 14 hours ago

All Versions

 new version (current)

2.725 tải về , 80 MB
01 Tháng chín, 2017

12 Bình luận