Đang tải...

Braddock Pass crash barriers [YMAP] [SP/FiveM] 1.0

2e534c 01 day
2e534c 02 day
2e534c 03 day
2e534c 04 day

1.606

This mod add crash barriers at Braddock Pass also moved some bushes make them won't clip through crash barriers.

Inspire from https://www.gta5-mods.com/maps/better-braddock-pass-highway-ymap

Install:
[SP]
install custom_maps from https://www.gta5-mods.com/tools/mapeditor-2-ymap-converter
put *.ymap into update\x64\dlcpacks\custom_maps\dlc.rpf\x64\levels\gta5\_citye\maps\custom_maps.rpf
[FiveM]
put braddockpasscrashbarriers into resources folder and start it

Showcase:
https://www.youtube.com/watch?v=7gPHa82QprY

Credit:
Tool used CodeWalker,OpenIV
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 11 Tháng năm, 2023
Cập nhật lần cuối: 11 Tháng năm, 2023
Last Downloaded: 31 phút trước

All Versions

 1.0 (current)

1.606 tải về , 30 MB
11 Tháng năm, 2023

3 Bình luận