Đang tải...

Car Meet [Menyoo] 1.1 [BETA]

2.039

Thanks For Installing "Car Meet"
Please help me edit this map send me your ideas
Installation:

1. Download ScriptHookV https://www.gta5-mods.com/tools/script-hook-v
ScriptHookDotNet https://www.gta5-mods.com/tools/scripthookv-net
Mayoo Trainer https://www.gta5-mods.com/scripts/menyoo-pc-sp
2. Place Both "Car Meet.xml" into menyoostuff/spooner
3. to load up the map open the menu by pressing the "F8" key and go to object Spooner and go to the manage save then load "Car Meet"
4. Enjoy.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 23 Tháng bảy, 2016
Cập nhật lần cuối: 08 Tháng tám, 2016
Last Downloaded: 4 ngày trước

All Versions

 1.1 [BETA] (current)

2.039 tải về , 20 KB
23 Tháng bảy, 2016

8 Bình luận