Đang tải...

Crucifixion/Cross scene at Mount Josiah [Menyoo] 1.0

454d60 cross map7
454d60 cross map4
454d60 cross map
454d60 cross map2
454d60 cross map5
454d60 cross map6

181

Install "cross.xml" file @

C>Program files>rockstar games>Grand Theft Auto V>menyooStuff>Spooner

for added effect install:
https://www.gta5-mods.com/player/skeleton-add-on-ped

to pick up small cross and carry/throw:
https://www.gta5-mods.com/scripts/ambient-weapons
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 21 Tháng sáu, 2021
Cập nhật lần cuối: 21 Tháng sáu, 2021
Last Downloaded: 5 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

181 tải về , 1 MB
21 Tháng sáu, 2021

2 Bình luận