Đang tải...

Haruna Drift [Add-On] 1.0

4b41eb 01
4b41eb 02
4b41eb 03
4b41eb 04
4b41eb 06
E278a3 location

2.465

Model from aassetto corsa
Address
https://www.youtube.com/watch?v=O9jMnqYQeRc

Map installation
1.unzip, copy "haruna" folder into below root:
mod\update\x64\dlcpacks\
2.Run OpenIV, enable Edit mode, go to below path:
mod\update\update.rpf\common\data
find "dlclist.xml", right click it and choose edit, then put below code into the list:
dlcpacks:/haruna/

position
605.021606
-9493.84863
1148.41382
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 24 Tháng tám, 2020
Cập nhật lần cuối: 24 Tháng tám, 2020
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

  1.0 (current)

2.465 tải về , 60 MB
24 Tháng tám, 2020

14 Bình luận