Đang tải...

Island Int Airport LISW

6d9e87 1
6d9e87 easter eggs 768x1024

998

Hi all its my first map mode.
Island located at southwest of map

Mod required:
Custom Props Add-On https://www.gta5-mods.com/maps/custom-prop
No Boundary Limits 1.0 https://www.gta5-mods.com/misc/no-boundary-limits

Installation:
Drag Island Int Airport LISW.xml to GTA 5 > menyooStuff > Spooner
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 16 Tháng tám, 2019
Cập nhật lần cuối: 15 Tháng năm, 2020
Last Downloaded: 5 ngày trước

All Versions

 2.0

31 tải về , 5 KB
15 Tháng năm, 2020

  (current)

967 tải về , 3 KB
16 Tháng tám, 2019

7 Bình luận