Đang tải...

NEW - POLICE STATION (GRAPESEED REMASTERED) MAP MOD 1

3.628

NEW - POLICE STATION (GRAPESEED REMASTERED) MAP MOD (XML & YMAP)


WHAT'S NEW :
NEW HOUSES
NEW TREES
NEW LIGHT'S
NEW POLICE STATION
NEW TRAILER PARK

HOW TO INSTALL ?
DOWNLOAD THE FILE THEN DRAG AND DROP INTO
MENYOO STUFF / SPOONER FILE
THEN START YOUR GAME PRESS F8 THEN F9 PRESS F
GO TO MANAGE FILES AND FIND THE GRAPESEED FILE
LOAD ALL PROPS THEN TELEPORT TO LOCATION
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 18 Tháng năm, 2019
Cập nhật lần cuối: 18 Tháng năm, 2019
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1 (current)

3.628 tải về , 30 KB
18 Tháng năm, 2019

8 Bình luận