Đang tải...

Populated Shops - Vespucci Beach 0.1

D7af05 untitled
D7af05 xcvv

719

The Populated Shops mod adds shopkeepers to every single shop with an interior across Vespucci Beach.

In 0.2, I will add in shop keepers to the remaining shops and will add more pedestrians browsing the shops.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 03 Tháng chín, 2015
Cập nhật lần cuối: 03 Tháng chín, 2015
Last Downloaded: 5 ngày trước

All Versions

 0.1 (current)

719 tải về , 5 KB
03 Tháng chín, 2015

6 Bình luận