Đang tải...

Quarry Dirt Race (FiveM Ready) 1.0

C8f56b a
C8f56b b
C8f56b c
C8f56b d
C8f56b e

1.736

Quarry Dirt Race (FiveM Ready)

FiveM Installations:
Extract the quarry.rar , go to resources folder and create [maps] folder (if you don't have one), then drag the quarry folder into the [maps] folder, go to server.cfg and type start quarry

GTA V Singleplayer installation:
- Start OpenIV
- Navigate to "mods/update/x64/dlcpacks/custom_maps/dlc.rpf/x64/levels/gta5/_citye/maps/custom_maps.rpf"
- Click on "Edit Mode" in OpenIV
- Drag and Drop quarryoffroadrace.ymap file into OpenIV
Load Up GTAV Singleplayer and Enjoy.

contact me: itamarraz810@gmail.com
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 30 Tháng tư, 2020
Cập nhật lần cuối: 30 Tháng tư, 2020
Last Downloaded: 22 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

1.736 tải về , 9 KB
30 Tháng tư, 2020

5 Bình luận