Đang tải...

Car Dealer Enhancements

1.832

Throw in the where the game is installed.
Load it with the map editor from within the game

Kurulum/İnstall:
oyunun kurulu olduğu dizine atın.
oyun içinden harita editörü ile yükleyin.


Map Editor:
https://www.gta5-mods.com/scripts/map-editor

Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 x64:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145

NativeUI:
http://gtaforums.com/topic/809284-net-nativeui/

ScriptHookVDotNet:
https://www.gta5-mods.com/tools/scripthookv-net

Microsoft .NET Framework 4.5.2
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42642

Script Hook V
https://www.gta5-mods.com/tools/script-hook-v
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 31 Tháng mười hai, 2016
Cập nhật lần cuối: 01 Tháng một, 2017
Last Downloaded: 4 ngày trước

All Versions

  (current)

1.832 tải về , 7 KB
31 Tháng mười hai, 2016

0 Bình luận