Đang tải...

"Recycling" Drug Business 1.0

51d6af 20161105122332 1
51d6af 20161105122340 1
51d6af 20161105122347 1
51d6af 20161105122356 1
51d6af 20161105122400 1
51d6af 20161105122404 1
51d6af 20161105122415 1

792

This is one of my first maps I hope you enjoy.

Installation:
Need Map Editor:
https://gta5-mods.com/scripts/map-editor

Load The Drug drugbusiness.xml With Map Editor By Pressing F7 To Open The Map Editor Menu Then Select Load Map Then File Choser And Then Press drug business
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 05 Tháng mười một, 2016
Cập nhật lần cuối: 05 Tháng mười một, 2016
Last Downloaded: 13 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

792 tải về , 6 KB
05 Tháng mười một, 2016

1 Bình luận