Đang tải...

Shomaru Touge [Add-On SP / FiveM] 1.0

1.167

The original model is from Assetto Corsa:https://www.racedepartment.com/downloads/shomaru-mountain-pass.3017/

Conversion: Riodfxlan7

position:X=-2674.193
Y=-2499.90381
Z=202.4278
View other maps:https://zh.gta5-mods.com/users/Riodfxlan7
View other maps:https://zh.gta5-mods.com/users/Riodfxlan7
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 20 Tháng mười, 2021
Cập nhật lần cuối: 20 Tháng mười, 2021
Last Downloaded: 5 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

1.167 tải về , 100 MB
20 Tháng mười, 2021

18 Bình luận