Đang tải...

The Loft beta

482

> This is a modern loft, build on top of an old factory with a beautiful view on the city of Los Santos

>REQUIREMENTS

- Menyoo
- Map Editor

>INSTALLATION

- located inside the ReadMe.txt

Have fun!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 01 Tháng sáu, 2017
Cập nhật lần cuối: 04 Tháng sáu, 2017
Last Downloaded: 26 Tháng năm, 2024

All Versions

 beta (current)

482 tải về , 200 KB
01 Tháng sáu, 2017

2 Bình luận