Đang tải...

Weigh Station in the City

350

*PC ONLY*

Created Using Menyoo: https://www.gta5-mods.com/scripts/menyoo-pc-sp

How to Install (Menyoo): https://www.youtube.com/watch?v=HNDfs7RNP_Q

How to Install (Weigh Station FIle):
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Grand Theft Auto V\menyooStuff\Spooner

My Building Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLy-YgyCL7Aayxl_Gk-wjmvJ8krckDqKEo

Weigh Station Showcase: https://www.youtube.com/watch?v=aUomt5WZ7LA&t=0s&index=9&list=PLy-YgyCL7Aayxl_Gk-wjmvJ8krckDqKEo
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 17 Tháng sáu, 2018
Cập nhật lần cuối: 17 Tháng sáu, 2018
Last Downloaded: 6 hours ago

All Versions

  (current)

350 tải về , 4 KB
17 Tháng sáu, 2018

5 Bình luận