Đang tải...

Youtube Logo Vinewood Sign [Add-On] 1.0

8ccb91 screenshot 1
8ccb91 screenshot 4
8ccb91 screenshot 2
8ccb91 screenshot 3

1.585

Installation:

Put "sign" folder into mods/update/x64/dlcpacks

Put "dlcpacks:/sign/" in mods/update/update.rpf/common/data/dlclist.xml

=====================================================================

If you want custom sign for your FiveM server or for SP contact with me
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 17 Tháng tư, 2022
Cập nhật lần cuối: 18 Tháng tư, 2022
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

1.585 tải về , 3 MB
17 Tháng tư, 2022

16 Bình luận