Đang tải...

Zombie Survival Zone + Millitary Base Survive (Big Map and realistic map) 6.6 V6.6

Download
mod menu fr

23.347

Requires Menyoo and
Requires Map Editor

place base survie V6.6 Door.xml in gta V folder
place base survie V6.6.xml and base survie V6.4 plage.xml in gtaV\menyooStuff\spoonerchangelog:
rajout d'une zone sur le toit de rockford
bug fix
element vivant
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 16 Tháng mười, 2016
Cập nhật lần cuối: 06 Tháng một, 2020
Last Downloaded: 40 phút trước

All Versions

 V6.6 (current)

12.281 tải về , 400 KB
06 Tháng một, 2020

 

242 tải về , 300 KB
17 Tháng bảy, 2018

 

104 tải về , 300 KB
08 Tháng ba, 2018

 V6.4

6.889 tải về , 300 KB
25 Tháng mười, 2017

 6.3

987 tải về , 200 KB
08 Tháng chín, 2017

24 Bình luận