Đang tải...

Colonnina SOS Autostrada 1.0

5fa4a5 20200423205400 1

363

Colonnina SOS Autostrada
(Colonnina per chiamata d'emergenza tipo quelle lungo le nostre autostrade)

Inserire il file in:
mods/x64f.rpf/levels/gta5/props/roadside/vsign.rpf

SOS highway column
(Emergency call post like those along our highways)


Insert the files in:
mods/x64f.rpf/levels/gta5/props/roadside/vsign.rpf
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 23 Tháng tư, 2020
Cập nhật lần cuối: 24 Tháng tư, 2020
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

363 tải về , 100 KB
23 Tháng tư, 2020

0 Bình luận