Đang tải...

Custom Animationspack #2 1.0

912cb4 mrwitt@coffeeman
912cb4 mrwitt@glassesholdingconfidence
912cb4 mrwitt@smartcruiserpose
912cb4 mrwitt@tender togetherness
912cb4 1
912cb4 mrwitt@cozy recline

875

ycd dateien
- mrwitt@coffeeman
- mrwitt@cozy_recline
- mrwitt@flamin
- mrwitt@glassesholdingconfidence
- mrwitt@smartcruiserpose
- mrwitt@tender_togetherness
- mrwitt@tender_togetherness

Install here
GTA/V/mods\update\x64\dlcpacks\patchday4ng -> dlc.rpf -> x64\anim -> ingame -> clip_anim@.rpf\
danach In Menyoostuff ordner --> FavouritAnims.xml

Creator: MrWitt

my Discord link
https://discord.gg/Asegvy9Fcs
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 19 Tháng sáu, 2023
Cập nhật lần cuối: 20 Tháng sáu, 2023
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

875 tải về , 8 MB
19 Tháng sáu, 2023

4 Bình luận