Đang tải...

Downtown Detroit Become Human 1.0

170

Billboard in Downtown
RUTAS DE INSTALACION
x64i/levels/gta5/_citye/downtown_01/dt1_22.rpf/dt1_22_bld1x+hi.ytd
x64i/levels/gta5/_citye/downtown_01/dt1_22.rpf/dt1_22_bld1x.ytd
x64i/levels/gta5/_citye/downtown_01/dt1_22.rpf/dt1_22_bld2x+hi.ytd
x64i/levels/gta5/_citye/downtown_01/dt1_22.rpf/dt1_22_bld2x.ytd
x64i.rpf\levels\gta5\_citye\downtown_01\dt1_lod.rpf\dt1_lod_slod2.ytd
x64i.rpf\levels\gta5\_citye\downtown_01\downtown.rpf\dt1_lod_12_13_22_23_children.ytd

SOLO HAY QUE REEMPLAZAR LOS ARCHIVOS.
NO OLVIDEN HACER BACKUP
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 10 Tháng sáu, 2018
Cập nhật lần cuối: 11 Tháng sáu, 2018
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

170 tải về , 20 MB
10 Tháng sáu, 2018

4 Bình luận