Đang tải...

dude weed lmao 0.1

761

old mod I dug up I uploaded on gtainside but forgot to on here. Basically it just changes the texture that franklin uses to smoke. Enjoy.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 14 Tháng năm, 2018
Cập nhật lần cuối: 14 Tháng năm, 2018
Last Downloaded: 18 hours ago

All Versions

 0.1 (current)

761 tải về , 2 MB
14 Tháng năm, 2018

6 Bình luận