Đang tải...

Electric Guitar

7f968d 2016 06 08 10 38 19 deco
7f968d 2016 06 08 10 38 49 deco
7f968d 2016 06 08 10 39 10 deco

1.688

Just replacing the accoustic guitar

Installation :
-Select one to replace
-drop file "prop_acc_guitar_01"
using OpenIV to -->
mods/x64c.rpf/levels/gta5/props/lev_des/lev_des.rpf/

Done!!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 08 Tháng sáu, 2016
Cập nhật lần cuối: 08 Tháng sáu, 2016
Last Downloaded: 18 hours ago

All Versions

  (current)

1.688 tải về , 300 KB
08 Tháng sáu, 2016

19 Bình luận