Đang tải...

Franklin Drug Mafia House (Menyoo) 1.0

2e85db screenshot 1
2e85db screenshot 3
2e85db screenshot 4

789

Installation path:
GTA5/menyoostuff/Spooner folder.

English
required mods:
- https://tr.gta5-mods.com/scripts/menyoo-pc-sp
- https://tr.gta5-mods.com/tools/script-hook-v

- Menyoo copy to game folder
- ScriptHookV copy to game folder

=============================

türkçe

gereken modlar.

https://tr.gta5-mods.com/scripts/menyoo-pc-sp
https://tr.gta5-mods.com/tools/script-hook-v

menyoo için oyununuzun kurulu olduğu yere atın
script hook V için aynı şekilde onu da oyununuzun kurulu olduğu yere atınız.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 09 Tháng năm, 2021
Cập nhật lần cuối: 29 Tháng năm, 2021
Last Downloaded: 6 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

789 tải về , 10 KB
09 Tháng năm, 2021

0 Bình luận