Đang tải...

Glo Gang Motorcross Jersey (mp male) 1.0

8aef18 1
8aef18 2
8aef18 3

96

Glo Gang Motorcross Jersey (texture mod) that i made for my "malcolm" video.

-you need openIV to install this mod

-Install instructions:
1). IN OPEN IV GO TO:

mods/update/x64/dlcpacks/mpbattle/dlc1.rpf/x64/models/cdimages/mpbattle_male.rpf/mp_m_freemode01_mp_m_battle

2). REPLACE:

jbib_diff_000_a_uni.ytd
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 23 Tháng ba, 2021
Cập nhật lần cuối: 23 Tháng ba, 2021
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

96 tải về , 50 KB
23 Tháng ba, 2021

2 Bình luận