Đang tải...

Real Roar & Growl Sounds for Tiger = Realistic Tiger 1.0

3.368

Real Roar & Growl Sounds For Bengal Tiger Mod to get Realistic Tiger

first Download Bengal Tiger Model from here
https://www.gta5-mods.com/misc/bengal-tiger

then download my sounds mod

for installation steps open ReadMe.txt
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 17 Tháng mười, 2016
Cập nhật lần cuối: 18 Tháng mười, 2016
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

3.368 tải về , 4 MB
17 Tháng mười, 2016

41 Bình luận