Đang tải...

Janitor's modded calnder 1.0

46f32d 2
46f32d 11

56

Installation :

just copy the files ( of course by using open IV) from the folder ( Janitor's modded calnder ) to :

**GTAV\mods\x64h.rpf\levels\gta5\interiors\v_int_3.rpf\


and if you have a mods folder copy it to :

**GTAV\mods\x64h.rpf\levels\gta5\interiors\v_int_3.rpf\
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 07 Tháng tám, 2022
Cập nhật lần cuối: 07 Tháng tám, 2022
Last Downloaded: 9 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

56 tải về , 900 KB
07 Tháng tám, 2022

2 Bình luận