Đang tải...

KOREA POLICE SIREN/한국 경찰사이렌 1.0

11.581

KOREA POLICE SIREN
BASED ON DELTA SE500
-----
한국 경찰사이렌
기반 사운드-델타 SE500
한국팩에 포함되있는 사운드파일입니다
원하시는분들이 많아서 미리풀어봅니다
-----------------------------
gta5->mods->x64->audio->sfx->resident.rpf
해당 폴더안에 vehicles.oac파일을 넣어주시면됩니다
------------
put file in
Gta5->mods->x64->audio->sfx->resident.rpf
------------
made by YOKAI-KAISEE
Copyright by YOKAI-KAISEE
문의하거나 궁금한점있으시면 디코주세요:YOKAI-KAISEE#6497
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 27 Tháng bảy, 2019
Cập nhật lần cuối: 27 Tháng bảy, 2019
Last Downloaded: 18 phút trước

All Versions

 1.0 (current)

11.580 tải về , 30 MB
27 Tháng bảy, 2019

13 Bình luận