Đang tải...

Menyoo Trainer FIX [Patch v1.44/1.0.1493.0 Support] [Fixed DLC Vehicle List] 1.0

8.649

The "Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod]" belongs to "MAFINS"
---------------------------------------------------------------------------------
changelog (v14402):

- Fixed vehicle list in the menu

- DLC vehicles added according to where it should be.
-------------------------------------------------------------------------------------
Menyoo PC must be installed in GTA V directory:

https://tr.gta5-mods.com/scripts/menyoo-pc-sp
-----------------------------------------------
How to install:

Place "VehicleList.xml" into \menyooStuff in the GTA V Directory.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 14 Tháng chín, 2018
Cập nhật lần cuối: 23 Tháng chín, 2018
Last Downloaded: 18 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

8.649 tải về , 3 KB
14 Tháng chín, 2018

13 Bình luận