Đang tải...

Drive-by - a GTA SA Mission Remake [Mission maker] 1.0

791

Mission made in Mission maker mod created by aimless

This mission is a remake of the Drive-by mission from GTA San Andreas

Join Mission maker's Discord Server!
https://discord.gg/YQ9GRae

You need to have Mission maker mod to play this mission!

Have fun!

How to install:
You need to have Mission maker mod installed in your GTA 5 directory.
To install the mission you need to put extracted folder in scripts->missionmaker ->missions
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 24 Tháng hai, 2019
Cập nhật lần cuối: 25 Tháng hai, 2019
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

791 tải về , 20 KB
25 Tháng hai, 2019

4 Bình luận