Đang tải...

Niko, Luis, Johnny Pics for Player Switch

05b281 Безымянный

323

Niko, Luis, Johnny render pics.

Installation:
1) Start OpenIV and click "Edit Mode"
2) Navigate to, Grand Theft Auto V\update\update.rpf\x64\patch\data\cdimages\scaleform_generic.rpf\
3) Backup "player_switch.ytd"
4) Replace "player_switch.ytd" with the one that in the archive.
Enjoy! :)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 13 Tháng mười hai, 2015
Cập nhật lần cuối: 13 Tháng mười hai, 2015
Last Downloaded: 5 ngày trước

All Versions

  (current)

323 tải về , 50 KB
13 Tháng mười hai, 2015

13 Bình luận