Đang tải...

Poste Italiane Retexture [SP & FiveM Ready] 1.0

C22a6c aaa
C22a6c 1122
C22a6c 11111

62

[ENG] This skin replaces the Paleto Bay PostOP depot with the Italian Post Office
[IT] Questa skin sostituisce il deposito PostOP di Paleto Bay

[IT] INSTALLAZIONE CON OPENIV (GTAV):
...x64q.rpf\levels\gta5\_hills\country_01

[ENG] SETUP WITH OPENIV(GTAV):
...x64q.rpf\levels\gta5\_hills\country_01

Skin di Davdd
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 13 Tháng bảy, 2021
Cập nhật lần cuối: 18 Tháng bảy, 2021
Last Downloaded: 5 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

62 tải về , 10 MB
14 Tháng bảy, 2021

0 Bình luận