Đang tải...

Real Bus Stop Ads 1.0

8bec1b gta2 min
8bec1b gta3 min
8bec1b gta4 min
8bec1b results1
8bec1b results2
8bec1b results3

381

This mod turns the default bus stop ads into real ones.
Install:
1. Go to GTA V > mods > x64h.rpf > levels > gta5 > props > roadside > v utility.rpf
2. Replace prop busstop 02.yft, prop busstop 04.yft, prop busstop 05.yft, prop busstop 02 hifr.ytd, prop busstop 03 hifr.ytd and prop busstop 05 hifr.ytd.
3. If you have LA Billboards mod installed, go to GTA V > mods > update > x64 > dlcpacks > LA Billboard P1 > dlc.rpf > x64 > textures.rpf
4. Replace prop busstop 02.yft, prop busstop 04.yft, prop busstop 05.yft, prop busstop 02 hifr.ytd, prop busstop 03 hifr.ytd and prop busstop 05 hifr.ytd here also.
5. Run GTA V and enjoy!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 14 Tháng bảy, 2022
Cập nhật lần cuối: 15 Tháng bảy, 2022
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

381 tải về , 6 MB
14 Tháng bảy, 2022

2 Bình luận