Đang tải...

Rob The Police Station [Mission Maker] 1.0

292

this mod was by my brother

SUMMARY
have you ever wanted to rob a police station, this mod allows you to rob the police station. this is my brothers first mod.

REQUIREMENTS
script hook v https://www.gta5-mods.com/tools/script-hook-v
script hook v .net https://www.gta5-mods.com/tools/scripthookv-net
mission maker https://www.gta5-mods.com/scripts/mission-maker
open all interiors https://www.gta5-mods.com/scripts/open-all-interiors

HOW TO INSTALL
make sure you extract first, to install drag the folder "rob the police station" into scripts/missionmaker/missions and that's how you install it.

do not upload without my permission
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 23 Tháng năm, 2021
Cập nhật lần cuối: 26 Tháng năm, 2021
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

292 tải về , 100 KB
23 Tháng năm, 2021

0 Bình luận