Đang tải...

Sainsburys Petrol Station 1.0

9625a6 unknown
9625a6 hm1
9625a6 hm2
9625a6 hm3

527

Sainsburys Petrol Station

Located on El Rancho Blvd a stunning Sainsburys can be found. This map includes:

- Redesigned petrol pumps
- Shop
- New prop placement
- 3D logos around the station.

Created by HM Studios: Epichero128 & Mouchie

Discord Link: https://discord.gg/xMMUf6v

Install:

How To Install: Drag And Drop The Files Into Any Stream Folder.

OpenIV Method:

\common\Grand Theft Auto V\x64q.rpf\levels\gta5\_hills\country_01\cs1_06.rpf\cs1_06_lowbuildgrnd.ydr

FiveM: drag into a stream folder.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 19 Tháng năm, 2022
Cập nhật lần cuối: 19 Tháng năm, 2022
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

527 tải về , 1 MB
19 Tháng năm, 2022

3 Bình luận