Đang tải...

Segnaletica cantiere stradale italiano 1.0

930e06 20200423225359 1
930e06 20200423225350 1
930e06 20200423225310 1

465

Segnaletica cantieri stradali italiani (cartelli cantieri mobili stradali a sfondo giallo)

Inserite i file in :

mods/x64f.rpf/levels/gta5/props/roadside/vconstruction

Italian road construction site signs

Place the files in:

mods / x64f.rpf / levels / gta5 / props / roadside / vconstruction
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 23 Tháng tư, 2020
Cập nhật lần cuối: 24 Tháng tư, 2020
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

465 tải về , 700 KB
23 Tháng tư, 2020

1 Bình luận