Đang tải...

看门狗简单汉化 (Chinese Translation for Watch_Dogs Script) 2.0

976

Foreign friends this mod is made for Chinese people, so do not scold me if you find the download useless! It provides Chinese translations for the hackable elements of JulioNIB's Watch_Dogs script

对国外大神JulioNIB的最新大作Watch_Dogs hacks(也就是看门狗啦)进行了贴图的简单汉化,希望各位看官喜欢,不喜也勿喷!虽然这个修改很简单,但毕竟是份心意嘛!希望能够有大神能够把脚本也汉化了!

十分感谢JulioNIB大神为我们带来的各种MOD

因为是汉化所以就不写英文了,毕竟对于歪果仁没用
(想了想还是写一句吧)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 18 Tháng một, 2016
Cập nhật lần cuối: 18 Tháng một, 2016
Last Downloaded: 4 ngày trước

All Versions

 2.0 (current)

976 tải về , 300 KB
18 Tháng một, 2016

25 Bình luận