Đang tải...

Speedometer Skins for NFSgauge 0.9

8.263

Thank you for downloading and Enjoy

I hope you like it)

NEED NFS gauge

--------update 0.1--------

- Custom Skin day/night

--------update 0.5--------

- Second Skin km/h, mph

--------update 0.6--------

- Second Skin v2 km/h, mph

--------update 0.7--------

- Second Skin v3 'GTA 5 Style' km/h, mph

--------update 0.8--------

- Second Skin v3 'GTA 5 Style' v2 km/h, mph

--------update 0.9--------

- Custom Skin v2 day/night
- Custom Skin v3 day/night


Install information in ReadMe

Thanks for likes
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 27 Tháng mười, 2016
Cập nhật lần cuối: 21 Tháng mười một, 2016
Last Downloaded: 23 hours ago

All Versions

 0.9 (current)

8.263 tải về , 20 MB
27 Tháng mười, 2016

20 Bình luận