Đang tải...

Stoned Cartoon Moon And Cannabis Stars

199

Change log:

1.1 Features weed "starfield.dds" texture I forgot to put in.

Installation:

1. Extract "skydome.ytd"

2. Using OpenIV, add it to "C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Grand Theft Auto V\x64a.rpf\textures"
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 29 Tháng chín, 2018
Cập nhật lần cuối: 04 Tháng mười, 2018
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

  (current)

135 tải về , 2 MB
04 Tháng mười, 2018

 1.0

63 tải về , 2 MB
29 Tháng chín, 2018

4 Bình luận