Đang tải...

Thailand Voice Pack Sound SIRI for GTA IV Voice Navigation GPS 1.0

559

English
YOU NEED Im Not Mental's "GTA IV Voice Navigation GPS" TO GET THIS PACK TO WORK!!!!
https://www.gta5-mods.com/scripts/voice-navigation

ไทย
คุณต้องมี Mod "GTA IV Voice Navigation GPS" ก่อนเพื่อใช้งาน
https://www.gta5-mods.com/scripts/voice-navigation
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 27 Tháng mười, 2017
Cập nhật lần cuối: 28 Tháng mười, 2017
Last Downloaded: 24 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

559 tải về , 2 MB
27 Tháng mười, 2017

5 Bình luận