Đang tải...

[1969 Nissan Fairlady Z (S30)]BRE DATSUN livery

A9286d 1
A9286d 2
A9286d 3
A9286d 4
A9286d 5
A9286d 6

942

[1969 Nissan Fairlady Z (S30)]BRE DATSUN livery

V2.0 Update:

Add a new livery

3 uniforms

4K livery

Mod comes from

1969 Nissan Fairlady Z (S30)

Thanks to the author of the model to thank the original author "y97y"

[Installation]

Use OpenIV to make these changes.

1. Add new livery

Use OpenIV Grand Theft Auto V\update\x64\dlcpacks\s30\dlc.rpf\x64\vehicles.rpf\

Drag the "livery" folder map into s30.ytdComplete!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 24 Tháng hai, 2021
Cập nhật lần cuối: 05 Tháng bảy, 2021
Last Downloaded: 4 ngày trước

All Versions

  (current)

373 tải về , 1000 KB
05 Tháng bảy, 2021

7 Bình luận