Đang tải...

1997 Ek4 Hazard Lights for Honda Civic Ek9

7a7f83 gta5 2017 01 10 16 41 38
7a7f83 gta5 2017 01 10 16 31 58
7a7f83 gta5 2017 01 10 16 28 48
7a7f83 gta5 2017 01 10 16 34 41
7a7f83 gta5 2017 01 10 16 29 05

394

1997 Ek4 hazard Lights: vithepunisher
Requires Honda Civic Type-R (EK9) by YCA-y97y

Features
HQ Exterior, Lights
Lights Working
Working Orange Indicators

Install

With Openiv go here

Grand Theft Auto V\update\x64\dlcpacks\patchday2ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf\

Replace
Blista2.ytd

after installing YCA-y97y's ek9 civic

Happy Gaming!!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 10 Tháng một, 2017
Cập nhật lần cuối: 10 Tháng một, 2017
Last Downloaded: 27 Tháng bảy, 2022

All Versions

  (current)

394 tải về , 1 MB
10 Tháng một, 2017

6 Bình luận