Đang tải...

1997 VW T4 Swedish Police "Paintjob" 1.0

0993cf 0b5705 20190505170511 1
0993cf 0b5705 20190505170521 1

140

"DO NOT REUPLOAD OR USE THIS SKIN IN A CLAN WITHOUT MY PERMISSION"

Orginal model: https://www.gta5-mods.com/vehicles/metropolitan-police-vw-t4-officer-carrier-chivvy147-mods

CREDITS:
Orginale SA mod: "gta4-gtasa"
Converted by: GloriusModding (Luuk) & JP Modding/EnoMods(JasperP)
Britax Clone: (Kinksta)
Template: GloriusModding (Justin)
Britax Clone Textures: Chivvy147 Modifcations
Skin: _Britgamer_
Screenshots: Chivvy147 Modifcations
Skin: BENIM Modding.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 05 Tháng năm, 2019
Cập nhật lần cuối: 08 Tháng năm, 2019
Last Downloaded: 10 Tháng chín, 2022

All Versions

 1.0 (current)

140 tải về , 300 KB
05 Tháng năm, 2019

2 Bình luận