Đang tải...

[2003 Nissan 350Z]Rocket Bunny GReddy livery

72a0c7 5
72a0c7 6
72a0c7 7
72a0c7 8
72a0c7 9
72a0c7 10

608

[2003 Nissan 350Z]Rocket Bunny GReddy livery

4K livery

Mod comes from

2003 Nissan 350Z

Thanks to the author of the model to thank the original author "00AbOlFaZl00"

[Installation]

Use OpenIV to make these changes.

1. Add new livery

Use OpenIV Grand Theft Auto V\update\x64\dlcpacks\n350z\dlc.rpf\x64\vehicles.rpf\

Drag the "livery" folder map into n350z.ytdComplete!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 04 Tháng mười, 2022
Cập nhật lần cuối: 04 Tháng mười, 2022
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

  (current)

608 tải về , 700 KB
04 Tháng mười, 2022

2 Bình luận