Đang tải...

[2014 BMW M4 Liberty Walk]ADVAN livery

56a88e 1
56a88e 2
56a88e 3
56a88e 4

609

[2014 BMW M4 Liberty Walk]ADVAN livery

4K livery

Mod comes from

2014 BMW M4 Liberty Walk

Thanks to the author of the model to thank the original author "ANSWER"

[Installation]

Use OpenIV to make these changes.

1. Add new livery

Use OpenIV Grand Theft Auto V\update\x64\dlcpacks\m4lb\dlc.rpf\x64\vehicles.rpf\

Drag the "livery" folder map into m4lb.ytdComplete!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 29 Tháng sáu, 2021
Cập nhật lần cuối: 29 Tháng sáu, 2021
Last Downloaded: 4 ngày trước

All Versions

  (current)

609 tải về , 2 MB
29 Tháng sáu, 2021

5 Bình luận